Informuję, że kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Pawła Ciszewskiego
w dniu 2 maja 2024r. będzie nieczynna

Komornik, Paweł Ciszewski

O nas

Poznajmy się

O kancelarii

Zespół Kancelarii Komorniczej nr I w Będzinie  stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach komorniczych. W kancelarii są zatrudnieni prawnicy, w tym dwóch asesorów komorniczych z kilkunastoletnim stażem pracy oraz pracownicy biurowi. Kancelaria współpracuje z serwisem informatycznym, który obsługuje kancelarie komornicze na terenie całego kraju od wielu lat. Przyjęte w Kancelarii rozwiązania, pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Pawła Ciszewskiego działa na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie miasta Będzina i okolic, jak również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

Statystyki

Ilość dokonanych zajęć

rachunki bankowe

0

wierzytelności

0

należności za pracę

0

Koszty zapytań

aktualne koszty zapytań kierowanych do instytucji

Zapytanie ZUS

Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek

45,44 45,44
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu umów cywilnoprawnych
Zgłoszenie do ubezpieczenia z tytułu otrzymywanych świadczeń
Aktualne dane teleadresowe

Zapytanie US

Zapytanie do Urzędu Skarbowego o płatnika podatków

50,00 50,00
wykaz rachunków bankowych podatnika
wykaz płatników podatków z tytułu zatrudnienia
wykaz płatników podatków z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych
aktualne dane teleadresowe

Zapytanie EKW

Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych

20,00 20,00
własność lub współwłasność nieruchomości
możliwość uzyskania danych historycznych
wyszukiwanie po PESEL i/lub imionach rodziców
baza danych obejmuje wszystkie Wydziały Ksiąg Wieczystych w kraju